Birds of all Kinds, Vogels-Roof- Siervogels en vogels algemeen.

Welcome by Birds All Kinds. You can find here  Posters, Photo's and drawings and our own made art in wich the bird is central.

 

Wekom op deze pagina waar jullie Posters, Photo's,  Tekeningen en onze eigen gemaakte kunst kunnen zien waarin de vogel centraal staat. 

Fauna Art: The Hoopoe, De Hop, nice for Beer!!!

Fauna Art: The Chicken Mystery, who was first? Het Kippen Mysterie

 

Fauna Art: Will we Stay here or will we move to the City.  Blijven wij hier op het platte land of gaan wij naar de stad!!

Fauna Art: We will share all the tasty Snacks honestly with each other.  Eerlijk zullen wij alles delen of niet!!!!

Fauna Art: It is dinner time for the Bee Eaters. Tijd om te eten voor de Beien eters 

Fauna Art: Yes, we can finally show off other People Feathers. Eindelijk eens pronken met andermans veren

Fauna Art: The Sky Birds are on Fire. De Vuur vogels in de wolken. 

Fauna Art: My eye is on You!!!. Ik heb mijn oog op jou laten vallen!!

Fauna Art: Kingfisher in the Spotlight, IJsvogel in het  spotlight

Fauna Fun Art: I see You everywhere. Ik kan jou overal zien.

Fauna Art: The Concert of the Seagulls at High Altitude, Het concert van de Meeuwen op grote Hoogte.

Fauna Art: The new scream and old scream from the top of the Andes. Een nieuwe en oude schreeuw van de top van het Andes Gebergte.

Fauna fun Art: I get goosebumps from you my darling. Ik krijg kippenvel van jou mijnschat!

Fauna fun Art: We are ready for the Evening Sunset Flight. Wij staan in de startblokken voor de Sunset avondvlucht.

Fauna Art: The Peacock's are showing  on Stage, De Pauw Show on Stage

Fauna Art: The Lava Bird, de Lava Bird

Fauna Art: Together we have playing whit Colors, Samen hebben wij met potloden gekleurd.

Fauna Art: Night Hawks Attack, de Nacht Valken vallen aan.

Fauna Art: De Hornbill Flower, de Neushoorn Vogel  Bloem

 Fauna Art: Paradise for Hummingbirds, het paradijs voor de Kolibrie's

Fauna Art: The Rock Bird, De Steenvogel

Abstract and Fauna Art: The Duck Color Race, de eenden kleuren race

Abstract Fauna Art: The Batman Imitation Show, de Batman imitatie show

Abstract Fauna Art:  The Himalaya Queen is in the House, de Himalaya koningin is in het huis.

Abstract Fauna Art. Kingfisher on high Level, IJsvogel in hogere sferen 

Abstract Fauna Art: The Hulk Bird. de Hulk vogel

Abstract Fauna Art: If Your Hair is Good, you can win the world. Als je haar maar goed zit.

Abstract Fauna Art: Drag Queens on stages, De Drag Queens zijn in het Theater

Abstact Art: Modern Lorikeet Bird, de moderne Lorikeet vogel

Abstract Fauna Art : The Fighter Jet Pilots are Ready! De Straaljager Piloten zijn er klaar voor.

Abstract an Fauna Art: The Turning Birds whit a  Twist en Shout! De Twist vogels met hun lied.

Cartoon fauna Art: The Sparrow Talk, Mussen Praat

Abstract and Fauna Art: The Indian Bird, de Indianen Vogel

The snack transport is landing now. Het snack trasport is nu aan het dalen.

Hornbill Bird in Showtime, de neushoorn vogel heeft  showtime

Cartoon Art-test. Kingfisher 

The Eagel with a Tina Turner Imitation, de Arend doet de schreeuw van Tina Turner na. 

Fast Duck on stage, snelle eend op het podium

I hope that our Child will also become beautiful!! Zal ons kind ook mooi worden ???

The Japanees Proud Birds, de trotse vogels van Japan

Show Time for the Hymalaya Birds. Pronktijd voor de Hymalaya vogels

The Swans on the  Ballet , de  zwanen dansen mee in de uitvoering van het Zwanenmeer

Abstract-Fauna Art: Kingfisher frozen in color Ice. IJsvogels vastgevroren in het gekleurde ijs. 

De Van Goghs birds and the master, De Van Gogh vogels en de meester. 

Hide and seek behind Plumes, Verstoppen achter de Pluimen die op de veren van de Kraanvogels lijken.

The Austrich and the flower, De struivogel en de bloem.

De Birds are long together and than you cat this behaviour, de vogels zijn al lang samen en dan krijg je dit gedrag!!!

The Question, who was frst, the Chicken or the Egg, De Hamvraag wie was er eerst, de kip of het ei!!

Peacock Color Dance, De kleur dans van de Pauwen. 

Abstract Fauna Art: Kingfishers are Hunting under Icede IJsvogels jagen onder het ijs naar vis.

Abstract-Textile Art: Peacoks Eyes, De Pauwen ogen van Textiel.

Cartoon Fauna Art: What will we eat today, wat zullen wij eten vandaag?

Cartoon Fauna Art: A fast landing for a fast Kizz, een snelle landing om snel een kus te krijgen.

Water balet of the Kingfishers, see me, feel me, touch me, Water balet door de IJsvogels, zie je mij, voel je mij en raak mij aan.

Kingfishers are on Hunting and others also De IJvogels zijn aan het jagen en anderen ook, wie krijgt de vis????

Rooster Fight, the Girl belongs me!!! Hanen gevecht, dit vrouwtje is van mij.

Abstract-Fauna Art: This bird is Playing Batman. Deze vogel speelt Batman.

Cartoon Art: Goose Train. Ganzen Trein

Cartoon -Fauna Art, The Parot King, de Papagaaien koning

Rooster Talk, hello do i know you? Hanen praat, he ken ik jou niet.

Pigeon in Love, Duiven zijn verliefd 

Abstract Fauna Art: The Dynamic Kingfishers, De Dynamische IJsvogels

Abstract-Fauna Art: Frozen in Ice,  IJsvogel is ingevroren voor altijd.

Papagaaiduiker en Clown

 The Kingfishers flyght and diving Show, De IJsvogel vlieg en duik show.

Abstract Fauna Art: Modern Lorikeet Nest, Modern Lorikeet nest

Color Birds in Love, Gekleurde vogel Liefde

Time to Eat, Eet tijd voor de Ooievaar.

Family on the Gym, Familie vogel aan de rekstok

The Swan Brigade, de Zwanen Brigade

Whats that, a Water Chicken!! He wat is dat, een water Kip???

For more Birds Art go to Part 2 Voor meer Vogel kunst ga naar Deel 2