Leenheer, was een Koning of Vorst, Prins of Graaf. De naam was weggelegd voor de beschermer van Veiligheid en Werk aan de Leenmannen.

Een Leenheer was degene aan wie de Leenman trouw zwoer in ruil voor veiligheid en werk. Daarvoor moest hij herendiensten verrichten. Dat betekende dat hij een vooraf afgesproken hoeveelheid van zijn oogst af moest staan aan de koning of een hogere edele of geestelijke. Het was een onderdeel van het feodalisme in de Middeleeuwen. Het systeem van Leenheer en leenman werd door de Karolingische koningen ingesteld, met name Karel de Grote. Een Leenheer was vaak een Vorst, (keizer, koning, prins, hertog of graaf)

De Leenheer Clan-Familie

Willem Leenheer en ... Vogelaar

Willem Bastiaan Leenheer (onze Opa)

Cornelis Leenheer, Broer van onze Opa.

Willem Leenheer, Broer Cornelis en ....

De Twee Broers ,de familie Leenheer

Maria Leenheer

Wilhelmina (Mina ) Leenheer

Jannigje Oosterman met Nicht en onze Tante Marie (r)

De zonen van Willem Bastiaan Leenheer

(L) Boudewijn (Bous) Leenheer. (R) Jo Leenheer, in de tuin bij Willem en Antonia Leenheer

De gebroeders Leenheer worden groter, (L) Jo en (R) Boudewijn (Bous)