Gruiters,  Osenga en Hendrikse de aangetrouwde familie van Leenheer

De Gruiters Familie, Johannes (Jo) huwde op 14-April 1921 met zijn Helena Maria Lintjes

Ome Jan, Tante Lenie, Ome Jo (Gruiters) en Leentje (Helena) 

De Gruiters familie in Wording op naar een groot gezin.  Vader: Jo Gruiters, Moeder Helena, de kinderen Wim, Jan en Bep op schoot bij moeder.

Opa Gruiters met volle Bos Haar, achterin tegen het teken bord 

1938 , Uit mijn schooltijd: Bep, Wim, Piet, Leo Gruiters

1942, Uit mijn schooltijd: Leo, Bep en Annie Gruiters

Helene en Annelies Gruiters

Uit onze Schooltijd, broer Leo, zus Mies, zus Annie en onze moeder Bep

Mies Gruiters houd.... vast??? 

Mies Gruiters tijdens de Heilige Communie 

De Jaren gaan door en de Gruiters Familie en Osinga en Hendrikse groeien in lengte en in aantal. 

Beb Gruiters ging bij het Rodekruis in 1948 en ging later werken op het Kantoor van het Autobedrijf VanMill te Gorinchem. 

Bep Gruiters met Lien (de Vrouw van Bep haar broer Jan)

Annie Gruiters (later gehuwd met Harry Osenga)

Tante, nicht, wij kunnen het niet meer navragen aan onze ouders of ander familie, dus wij laten het zo

Onze Opa Jo Gruiters was kleermaker en werkte eerst in een naaiatelier aan de Langedijk(Gorinchem) Later begon opa voor zich zelf. Hij vertelde dat de hoge heren wel een pak lieten maken maar zeer laat waren met betalen en hun met gezin toen van 8 het wel heel hart nodig hadden.

Jo Gruiters met zijn vrouw Helena

Jo Gruiters met zijn vrouw Helena, een dagje ouder geworden.

Schaatsen Buitenwaardpoort , helaas weten wij nu even niet wie dit is van de Gruiters of aanhang familie.

Gilia Gruiters, de vrouw van Leo, met hun eerste kind

Leo Gruiters, Jo Leenheer. Jan en Lien Gruiters, Bep en Bous Leenheer

Gilia en Leo Gruiters en hun eerste kind Leon

Leo Gruiters

Ome Leo Gruiters bij de Marine

Wim en Nel (Smit) Gruiters zijn getrouwd

Nel  en Helene Gruiters

Lien Gruiters

Tante Mies en ome Joop Hendrikse met  onze nicht Ria

Wim, Ria Hendrikse, Opa Jo Gruiters en Jopie

Opa Gruiters met Sigaar, Ome Co Bor en de brave jongens Wim en Joop leenheer

Onze Nicht Yvonne  met Tante Annie Osenga

Onze Nicht Yvonne Osenga

Yvonne Osenga en Ria Hendrikse

Feest in Gorinchem, op de achtergrond (Li) Tante Annie Osenga en Tante Mies Hendrikse met Jopie, rechts Bep met Ria Hendrikse op schoot, Voor, Bous met Wim en onze nicht Yvonne Osenga. Voor Opa Jo Gruiters 

 

Kerstfeest vierden wij vroeger bijna altijd in Gorinchem bij de Familie Hendrikse. Joop, Ria, Wim en de hond Astra. 

Opa Gruiters ging altijd mee op de Familiedag van de Leenheer Familie, elk jaar moest een ander een dag organiseren, er werd elke maand gespaard om het familiefeest met elkaar te betalen. Leen van de Pol (met foto toestel) Opa Gruiters, tante Lena en tante Maartje

De meest besproken foto van Opa Jo Gruiters toen hij op de schuddende Donald zat, tijdens een Familiedag.

Opa Gruiters in zijn Element en er hoorde een echte Agio dikke sigaar bij, of hij rookte Roxy sigaretten. 

Feest met?, onze nicht Yvonne Osenga, Ria Hendrikse, Opa Gruiters en hond Astra.

Bep, Bous Leenheer, Harry en Annie Osinga

Joop Hendrikse, Harry Osinga, Wim Leenheer, op de voorgrond net nog een stukje van Ria Hendrikse en Alex (met zijn rug)

Polonaise met Mies Hendrikse, Harry Osenga en Bep Leenheer

Onze Moeder Bep met haar Broer Wim

Onze stralende Nicht Yvonne Osenga aan het dansen met Ome Joop Hendrikse 

Frank en Alex Hendrikse op het feest van Ria en Frans??

Frank en Alex Hendrikse op het feest van??

Opa Jo Gruiters, Jan Gruiters, Tante Jopie en onze Wim Leenheer

Jan Gruiters omringt door vrouwelijk schoon, (Li) tante Jopie, rechts Toos Mol. Feest in de Aalbertcuyplaan bij Bep en Bous Leenheer

Wim heeft een nieuwe Brommer, een Kreidler Floret, de mannen vinden het mooi. Wim, Bous, Opa,J oop

Bij de trouwerij, of feest van het zoveel jaar Huwelijk van??? Opa Gruiters in Eén van zijn zelf gemaakte Kostuums, Onze moeder Bep en vader Bous

Broer Wim Leenheer met Tante Annie Osenga

Feest in de Aalbertcuyplaan bij Bous en Bep Leenheer. Joop, tante Annie Osenga, tante Mies Hendrikse, Bep en Mark Leenheer.

Op de voorgrond, Tante Annie Osenga, Achter links, Bous, Bep en Mies

En zo ging het leven verder en nam een wending, geen Ooms en Tantes meer en in de Gruiters familie en in de Osenga en Hendrikse Familie. Wij hebben zijdelinks nog wel contact met onze Nicht Yvonne Osenga.

Ook zijn onze ouders, Bep en Bous Leenheer niet meer in ons midden, maar zo gaat het in een Familie, het oude gaat eerst op.